Historie MPSV

Historie ministerstva sahá do r. 1968, kdy poprvé vzniklo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na nový resort přešli pracovníci ze Státní plánovací komise, Státní mzdové komise, Populační komise a Státního úřadu sociálního zabezpečení (dnešní ČSSZ). Od ledna 1969 do prosince 1992 existovalo federální MPSV. Mezitím v roce 1988 bylo ministerstvo zrušeno a jeho pracovníci přešli na Ministerstvo financí a zdravotnictví. V roce 1990 vzniká nové Ministerstvo práce a sociálních věcí, které existuje dosud.

Historie budovy MPSV

Budova Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky je součástí architektonického komplexu ministerských budov pod Emauzy vystavěných v letech 1924 - 1929. Celý projekt zpracoval známý architekt Bohumil Hypšman tak, aby plně respektoval dominantní postavení kláštera Na Slovanech. Samotná budova byla projektována souměrně s budovou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Nejcennější z celé budovy je komunikační prostor a schodiště. Schody jsou opracovány speciální metodou, aby budily dojem, že jsou z jednoho celku. Postranní obložení je realizováno z nerostu Barranditu s otisky živočichů z Mezolitu.

Celý komplex je památkově chráněn a zapsán v UNESCO a Pražské památkové rezervaci.