Harmonogram Výzev

Výzvy plánované v r. 2018:

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC I OP PMP – Obědy do škol

Výzva navazuje na předchozí výzvy a je zaměřena na poskytování stravy předškolním a školním dětem ohroženým potravinovou deprivací ve školním roce 2018/2019

ilustrační foto