Harmonogram

Pracovní skupina koordinátora zahájila svou činnost v říjnu 2004, předložení závěrečné zprávy proběhlo v červnu 2005.

Říjen 2004
 • Diskuse s experty politických stran s cílem upřesnit jejich zadání variant důchodové reformy.
 • Tvorba dlouhodobého makroekonomického scénáře.
 • Příprava webových stránek.
 • Práce na matematických modelech potřebných k analýze základní varianty a parametrických reforem.
Listopad 2004
 • Spuštění provozu webových stránek.
 • Tisková konference za účelem představení pracovní skupiny a celého procesu přípravy podkladů.
 • Pokračování diskuse kolem zadání variant důchodové reformy.
 • Tvorba satelitního modelu pro výpočet některých mikrokritérií.
 • Diskuse o způsobu modelování volby jednotlivce v některých zadáních variant.
 • Písemná diskuse s pracovní skupinou k makroekonomickému scénáři.
 • Ve spolupráci s Úřadem vlády a MPSV zpracována písemná informace pro vládu ČR o stavu prací na přípravě podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě.
Prosinec 2004
 • Dokončení hlavního modelu pro základní variantu a parametrické reformy.
 • Vláda přijala písemnou informaci o stavu prací.
 • Setkání Týmu expertů k diskusi nad makroscénářem.
 • Provedení a publikace prvních pracovních výpočtů základní varianty (tzn. bez změny současné legislativy) a varianty parametrických změn.
 • Pokračování diskuse o modelování individuální volby.
Leden 2005
 • Tvorba modelu pro výpočty příspěvkově definovaného systému důchodového zabezpečení.
 • Zadání otázek pro omnibus jako jeden ze zdrojů informací k individuální volbě.
 • Provedení prvního kola pracovních výpočtů variant politických stran.
Únor 2005
 • Provedení prvního kola výpočtů jednotlivých variant zadaných politickými stranami.
 • Diskuse k výsledkům se členy Týmu expertů.
Březen 2005
 • Zpřesnění zadání variant důchodové reformy od politických stran – tzv. iterační kolo.
 • Výsledky omnibusového šetření.
 • Diskuse kritérií.
Duben 2005
 • Druhé kolo výpočtů upravených zadání na základě iterací.
 • Prezentace výsledků pro odbornou a mediální veřejnost.
 • Zahájení nezávislé evaluace práce výkonného týmu.
 • Iterační fáze a třetí kolo zadaní variant.
Květen 2005
 • Třetí kolo výpočtů.
 • Přípravy závěrečné zprávy výkonného týmu koordinátora.
Červen 2005
 • Dokončení a tisk Závěrečné zprávy výkonného týmu.
 • Příprava informace o (dokončení) činnosti výkonného týmu pro vládu.
 • Ukončení činnosti výkonného týmu koordinátora.