Fórum rodinné politiky

Fórum rodinné politiky je konference, kterou MPSV pořádá již od roku 2017. Usnesením vlády č.654 z 18. září 2017 bylo stanoveno její každoroční konání. Cílem této akce je vyvolat a podpořit soustavnou otevřenou veřejnou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Vědecké instituce, neziskové organizace, zástupci měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních v podpoře rodin v rámci workshopů představují svou činnost, diskutují možná opatření a pokouší se najít nové příležitosti a řešení.

Web aktuálně připravovaného ročníku naleznete pod tímto odkazem.

Poslední aktualizace: 11. 7. 2023