Žádost o modrou kartu

Na této stránce najdete formulář žádosti o modrou kartu pro Českou republiku.

Odkaz na žádost najdete též přímo u místa v centrální evidenci míst určených pro modré karty.
V případě použití odkazu z centrální evidence volných míst Vám portál číslo volného místa a další údaje o budoucím zaměstnání do žádosti automaticky vyplní.

Pokud však máte uzavřenou pracovní smlouvu na volné místo, které není na portálu zveřejněno, zjistěte si číslo volného místa od budoucího zaměstnavatele a vyplňte údaje o budoucím zaměstnání do formuláře sami.

Pro tisk formuláře žádosti použijte některou z nabízených variant:

Další formuláře

Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele
Formulář podává držitel modré karty na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele (§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). Během prvních dvou let pobytu na území na modrou kartu je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra ČR vyplněním formuláře žádosti o modrou kartu. Po uplynutí dvou let je dostačující tento oznamovací formulář.

Pro zaměstnavatele

Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo předčasném ukončení zaměstnání
Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR (§ 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince
Formulář podává zaměstnavatel cizince s modrou kartou na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (§ 107 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).