Formulář na vyhodnocení a IPOD

Manuál k vyhodnocování situace dítě a jeho rodiny a tvorby IPOD

Základním průvodcem MPSV v oblasti vyhodnocení a tvorby IPOD je Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD (74.6 MB) (MPSV 2014). Najdete zde i příklady dobré praxe v oblasti vyhodnocování a plánování, včetně příkladu, jak zaznamenat vyhodnocení a IPOD – viz vzorové vyhodnocení (12.04 MB) a vzorový IPOD (2.73 MB). Tyto materiály jsou stále platné, s vývojem praxe se je snažíme aktualizovat. Nové formuláře pro záznam vyhodnocení/IPOD najdete níže.

Aktuální formuláře vyhodnocení/IPOD z roku 2020

Tyto materiály navazují na metodické materiály, které byly vytvořeny v roce 2014 a 2012. Cílem nových formulářů pro vyhodnocení a IPOD je klást větší důraz na záznam potřeb dítěte a zhodnocení rizikových a ochranných faktorů, včetně plánování podpory rodině a zhodnocení efektivity této podpory. Formuláře vyhodnocení/IPOD jsou doporučující ze strany MPSV a odpovídají požadavkům současné legislativy a praxe.

V Průvodci k novým formulářům (509.86 kB) najdete základní informace a vodítka, včetně některých příkladů, jak s formuláři vyhodnocení a IPOD pracovat.

Pozn. Formuláře byly poskytnuty relevantním aktérům ve formátu word pro praktické využití.

Více rovněž v aktualitě k novým formulářům vyhodnocení/IPOD ZDE.

Souhrnné informace k tématu vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorby IPOD, včetně aktuálních informací naleznete na webu MPSV pravonadetstvi.cz, a to ZDE.

Předchozí formuláře k vyhodnocení z roku 2012

Níže naleznete dva soubory s totožným formulářem. Pokud použijete zip soubor, stáhne se vám formulář na váš počítač automaticky. Pokud použijete druhý soubor, otevře se vám jen přímo v prohlížeči, takže pro jeho vyplňování je nutné dát příkaz "Uložit jako".

Na základě Vašich reakcí jsme formulář upravili tak, aby se kolonky přizpůsobovaly i delším textům. Nemělo by proto docházet ani k problémům s jeho vytištěním.

Poslední aktualizace: 24. 10. 2020