Finanční podpora z ESF v oblasti sociální integrace

logo ESF

Finanční podpora z ESF v oblasti sociální integrace byla realizována v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů 2004 – 2006.

V současné době je v realizaci Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013.

Aktuální informace o operačních programech 2007 – 2013 naleznete na oficiálních stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz.