Expertní panel k sociálně zdravotní péči

Zdravotně sociální péče je péčí na rozhraní mezi sociálním a zdravotním sektorem. V některých případech nemůžeme přesně říci, co je péče zdravotní a kdy se již jedná o péči sociální. V současné době je poskytování dlouhodobé zdravotní a sociální péče systémově nedostatečné, neboť v naší republice je z větší míry uplatňován tzn. Model akutní péče, který v dostatečné míře nepokrývá zdravotní a sociální potřeby u klientů, zejména u starších a chronicky nemocných. Z hlediska demografických změn ve společnosti v důsledku stárnutí obyvatelstva bude Česká republika patřit mezi země s nejrychleji stárnoucí populací. Z hlediska demografického vývoje obyvatel je nutné přistoupit k systémové změně v oblasti zdravotních a sociálních služeb, která bude uplatňovat Model dlouhodobé péče - („long-term care“).

Doc. MUDr. Holmerova Iva, Ph.D se stala hlavní iniciátorkou systémových změn v oblasti dlouhodobé péče, kdy na její návrh byl ustanoven Expertní panel na problematiku dlouhodobé péče.

První pracovní schůzka se konala dne 9. 4. 2009, kde byl představen koncept modelu dlouhodobé péče (Aktivní model) který je uplatňován v některých zemích EU (Holmerova, Válková).

Cílem Expertního panelu je:

  1. Zpracovat koncepci rozvoje systému zdravotních a sociálních služeb v modelu dlouhodobé péče – „long-term care“
  2. Zpracovat důvodovou zprávu k změně legislativy, která bude reflektovat zvýšenou provázanost zdravotní a sociální péče
  3. Navrhnout nový způsob financování modelu dlouhodobé péče-„long-term care“ v sociálních a zdravotních službách, tak aby byl systém výkonný, ale zároveň efektivní, nechceme zvyšovat finanční prostředky, které jsou současně vynakládány do sociální a zdravotní péče o nesoběstačné klienty.