ESF projekt Politika stárnutí na krajích

PROJEKT NA SYSTÉMOVOU A METODICKOU PODPORU ROZVOJE AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ POPULACE v ČR

 • Projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR od roku 2017.
 • Reaguje na výzvy spojené s postupnou proměnou demografické struktury obyvatelstva ČR.
 • Usiluje o zlepšení koordinace politiky stárnutí na celostátní, regionální a místní úrovni.

V rámci projektu působí:

 • 14 krajských koordinátorů poskytujících konzultace cílové skupině seniorů.
 • 14 regionálních platforem, ve kterých dochází k síťování relevantních aktérů a sdílení dobré praxe v oblasti koordinace politiky stárnutí.

Projekt realizuje:

 • Odborné platformy a kulaté stoly v každém kraji.
 • Vzdělávací a osvětové kampaně.
 • Mezinárodní konference.

Vybrané výstupy projektu:

 • Sborník dobré praxe
 • Metodický návod pro tvorbu strategií
 • Seniorská obálka, Seniorská obálka MINI
 • Zpravodaj
 • Magazín Povzbuzení aj.

Aktuální informace a výstupy projektu jsou pravidelně zveřejňovány na https://seniorivkrajich.mpsv.cz/

__________________________________________________

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

. . . . .  . . . . . 

Poslední aktualizace: 3. 5. 2021