Důležité odkazy


Stránky Národní soustavy kvalifikací, na kterých naleznete platné kvalifikační a hodnoticí standardy profesních kvalifikací, seznam autorizovaných osob aj.

Na níže uvedenou e-mailovou adresu můžete zasílat své dotazy týkající se Národní soustavy kvalifikací

Stránky pro ověřování a uznávání

Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška k zákonu

On-line kurzy pro osoby, které působí nebo se chystají působit v některých z klíčových rolí Národní soustavy kvalifikací