Důchodová reforma pokračuje i v době Covidu

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věci bude spolu s předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody paní Nerudovou mediálně prezentovat připravovaný návrh důchodové reformy a konkrétní paragrafované znění bude vysláno do mezirezortního připomínkové řízení. Požádala Ing. Tomáše Machance, ředitele Odboru sociálního pojištění, aby představil připravovaný návrh. Návrhy vycházejí ze závěrů Komise pro spravedlivé důchody, která byla ustavena v únoru 2019. Nejvíce bylo diskutováno postavení žen, problematiku náročných profesí a novou architekturu důchodového systému, který by měl být spravedlivější a přehlednější.

Budou představeny 3 legislativní návrhy. První by měl nabýt účinnosti v roce 2022 tzv. nultý pilíř, který bude všem garantovat složko 10 000 a zásluhový 1. pilíř, který lineárně ocení příjmy, tak aby bylo možné zjistit, jaký bude mít osoba předpokládaný nárok důchod. Druhý návrh má ocenit roli rodičů skrze tzv. „výchovné“ v částce 500 Kč připočítané k důchodu za vychované dítě, čímž by měla být eliminována narůstající chudoba žen v důchodovém věku. Tento návrh by měl platit od roku 2023. Třetím návrhem je tzv. individuální důchodový věk pro pracovníky v rizikovém zaměstnání.