Dotační řízení pro rok 2016

DATUM UKONČENÍ PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNÁCH V ROZPOČTU PROJEKTU, KONEČNÉ DATUM PRO PODÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás informovali o datu ukončení přijímání žádostí o změnách v rozpočtu dotačního řízení Rodina na rok 2016. Konečné datum pro příjem žádostí je stanoveno na 7. 12. 2016 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Upozorňujeme, že 7. 12. je závazný konečný termín pro přijímání žádostí o změnu v rozpočtu projektu.

Dále upozorňujeme na konečné datum podání vyúčtování, a to do 31. 1. 2017 včetně. Vyúčtování se podává přes aplikaci OK služby rodina. Toto datum je rovněž konečným termínem pro navrácení nevyčerpaných finančních prostředků na depozitní účet Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) dle bodu č. 14 ROZHODNUTÍ o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2016 (dále jen Rozhodnutí), které vydalo MPSV podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.
Číslo depozitního účtu, podobu variabilního symbolu i popis pro „vratku“ naleznete v Rozhodnutí.

Výroční zprávy za rok 2015 – nově vkládat do aplikace OK služby rodina

Vážení příjemci dotace,

rádi bychom Vás upozornili na změnu odevzdávání Výročních zpráv za rok 2015. Nově se výroční zprávy nahrávají přímo do aplikace OK služby rodina. Své výroční zprávy tedy už nezasílejte v papírové podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nahrávejte je přímo do aplikace.

Termín pro podání výročních zpráv je dle platné metodiky 30. 6. 2016.