Dotační řízení pro rok 2014 - old

UZÁVĚRKA DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ PRODLOUŽENA DO 7. 10.2013

Vážení žadatelé o dotaci,
rádi bychom Vás informovali, že náměstek pro sociální a rodinnou politiku rozhodl o prodloužení uzávěrky dotačního řízení MPSV v oblasti podpory rodiny a ochrany práv dětí. Uzávěrka podávání žádostí byla prodloužena od zítřejšího dne do 7. 10. 2013 včetně. Důvodem je dvoudenní nefunkčnost portálu MPSV, přes který je možné aplikaci OKslužby-rodina spouštět.

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2014

Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2014. Metodiku a Zásady pro hodnocení projektů naleznete v levé části této stránky. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby-rodina. Aplikace bude zpřístupněna od 1. září 2013, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2013 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE. Doporučujeme žádost podat s předstihem do 15. 8. 2013. Opakovaným žadatelům fungují přístupové údaje získané v minulých letech.

Školení pro žadatele o dotaci se bude konat 22. srpna 2013 od 10:00 do 12:00 v aule Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, místnost č. 131, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Školení je bezplatné. Registrovat se můžete ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na několik příloh k žádosti o dotaci, jejichž získání je časově náročné.

  1. Novou povinností je doložení Identifikace bankovního účtu žádající NNO, která bude potvrzena bankou a statutárním zástupcem organizace (podpis + razítko).
  2. Stejně jako v loňském roce může žadatel zdůraznit potřebnost projektu prostřednictvím doložení spolupráce s orgány SPOD dopisem daného orgánu, který potvrzuje zájem o spolupráci na daném projektu, tedy na konkrétních navrhovaných aktivitách (platí pro žadatele ve II. a III. dotační oblasti, u první dotační oblasti je také vítáno). Je zapotřebí uvést možno konkrétně, které aktivity a služby organizace orgán SPOD využívá či doporučuje klientům. Orgán SPOD by měl též žadateli potvrdit potřebnost plánovaných aktivit.
  3. Žadatelé mohou stejně jako v loňském roce přiložit potvrzení kraje / obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu (jak konkrétně aktivity uvedené v dotační žádosti do sítě služeb zapadají).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.