Dotační řízení pro rok 2011

V případě, že Vám byla přidělena dotace v námitkovém řízení, bude Vám v následujících dnech doručeno rozhodnutí o přidělení dotace. Povinností organizací, které získaly v námitkovém řízení dotaci, je vyplnit v rámci webové aplikace OKslužby-rodina upravený rozpočet, a to nejpozději do 30. 7. 2011. Následně Vám bude vyplacena přidělená dotace.