Dotační řízení pro rok 2009

Upozornění pro příjemce dotace

Žádost o navýšení procentního podílu dotace na rozpočtu projektu pro rok 2009 nad 70% lze předkládat oddělení rodinné politiky MPSV do 10. října 2009 včetně. Formulář pro podání námitky/žádosti se nachází v levé části na této stránce „Formulář pro podání námitky“.

V případě jakéhokoli dotazu nás, prosím, kontaktujte na adrese rodina@mpsv.cz.