Dotační řízení na rok 2019

24.5.2019

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019“.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen podat upravený rozpočet dle přidělené dotace. Příjemce dotace v něm uvede přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Tento upravený rozpočet bude přiložen jako příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazný pro čerpání dotace v roce 2019 (Rozhodnutí bude příjemcům dotace zasláno po odevzdání upravených rozpočtů).

Termín pro podávání upravených rozpočtů je 7. 6. 2019. Upravené rozpočty příjemce zašle elektronicky na emailovou adresu dominika.horakova@mpsv.cz a zároveň v originálním vyhotovení (podepsané a orazítkované) datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MPSV, konkrétně na oddělení metodické podpory.

Vyhlášení „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje „Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019 v rámci Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí naleznete v levé části této stránky.
Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 24. 3. 2019 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)