Dotační řízení na rok 2016

MPSV vyhlašuje dotační řízení „Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2016 lze podávat nejpozději do 15. září 2016.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí je na rok 2016 zaměřen na podporu krajské samosprávy. Na jeho realizaci bylo vyčleněno 20 mil. Kč.

Dne 2. 11. 2016 rozhodla paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky dotačního řízení „Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016“ (281.22 kB)

Dotační program administruje v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail:denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834