Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

20.9.2019

V návaznosti na úsporu státního rozpočtu na rok 2020 bylo rozhodnuto o zrušení národního dotačního titulu „Dotační řízení na podporu krajské samosprávy“ pro rok 2020.

Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvláštní dotační program, jehož účelem je podpora samosprávy v oblasti stárnutí.

Poslední aktualizace: 20. 9. 2019