Doplnění lektorského týmu

Informace o možnosti změny seznamu fyzických osob, které se podílejí na vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu (změna lektorského týmu)

Žádost o změnu seznamu fyzických osob, které se podílejí na vzdělávání (dále jen „žádost o rozšíření lektorského týmu“) lze podat prostřednictvím IS AKRIS, postup naleznete v Průvodci podáváním žádosti o akreditaci. V případě, že žádost z minulých let není ještě v IS AKRIS nahrána (import starších let probíhá postupně), použijte formulář v listinné podobě.

„Žádost o rozšíření lektorského týmu“ obsahuje informace o názvu žadatele (vzdělávací instituci), názvu konkrétního vzdělávacího programu a jméno lektora, předmět a podpis. Přílohou každé „Žádosti o rozšíření lektorského týmu“ zaslané MPSV v listinné formě musí vždy být elektronická příloha na CD-ROMu (tj. elektronická kopie diplomu (včetně dodatku nebo vysvědčení/osvědčení o závěrečné zkoušce) o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora, osvědčení o kurzech a CV lektora) ve formátu PDF.

Formuláře „Žádosti o RLT“ podepsané statutárním zástupcem vzdělávací instituce v listinné formě + elektronické přílohy na CD-ROMu zasílejte ke každému vzdělávacímu programu zvlášť (tzn., každou žádost je nutné nahrát na samostatný CD-ROM) tak, aby bylo možné jednotlivá doplnění žádostí a jednotlivé CD-ROMy samostatně ukládat, a to na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb, sociální práce
a sociálního bydlení
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

datová schránka: sc9aavg