Dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 – I. kolo

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky prvního kola dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 za programy podpory B.

Souhrnný návrh podkladů pro dotační komisi byl zpracován na základě expertního posouzení požadavků zaslaných poskytovateli sociálních služeb na navýšení již přiznané dotace. Předložené návrhy byly následně projednány experty na MPSV a označeny jako finální. Tyto finální návrhy byly následně předloženy dotační komisi, která je doporučila PM ke schválení a podpisu, tj. standardně podle ustanovení § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.