Dofinancování sociálních služeb pro rok 2015 - I. kolo

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky druhého kola dofinancování sociálních služeb pro rok 2015 za programy podpory B.

Souhrnný návrh podkladů pro dotační komisi byl zpracován na základě expertního posouzení potřeby dofinancování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností na základě žádostí podaných poskytovateli v prvním kole dotačního řízení, případně na základě žádostí podaných v rámci mimořádného kola dotačního řízení pro rok 2015. Předložené návrhy byly následně projednány experty na MPSV a označeny jako finální. Tyto finální návrhy byly následně předloženy dotační komisi, která je doporučila PM ke schválení a podpisu, tj. standardně podle ustanovení § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.