Dofinancování sociálních služeb pro rok 2013 - II. kolo

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky druhého kola dofinancování sociálních služeb pro rok 2013 za oba programy podpory, včetně návrhů jednotlivých krajských úřadů.

Souhrnný návrh podkladů pro dotační komisi byl zpracován na základě expertního posouzení požadavků zaslaných poskytovateli sociálních služeb na navýšení již přiznané dotace. Na tomto posouzení se podílely jednotlivé krajské úřady v přenesené působnosti, v kontextu schválených střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na základě znalosti aktuální situace na území příslušného kraje s ohledem na výši disponibilních prostředků od MPSV určenou pro jednotlivé kraje. Předložené návrhy byly následně podrobně projednány na MPSV a označeny jako finální. Tyto finální návrhy byly následně předloženy dotační komisi, která je dne 28. 6. 2013 doporučila PM ke schválení a podpisu, tj. standardně podle ustanovení §§ 101 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.