Dofinancování sociálních služeb 2013

Komentář k I. kolu dofinancování

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky prvního kola dofinancování sociálních služeb pro rok 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo podle návrhů na navýšení předložených jednotlivými krajskými úřady. Služby podpořené v této vlně dofinancování nejsou vyloučeny z dalších kol. Cílem tohoto kola je odvrátit zánik služeb v bezprostřední budoucnosti. Toto urgentní dofinancování je tedy určeno pro ty služby, kterým prokazatelně hrozí zánik z důvodu nízkého počtu zdrojů financování. Dofinancovány byly především ty služby, které nemají silného zřizovatele.

Druhé kolo dofinancování proběhne s největší pravděpodobností v červnu tohoto roku, podkladem jsou dodatečné žádosti (námitky) zasílané jednotlivými poskytovateli sociálních služeb na MPSV do 30.4.2013.