POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MPSV

Den otevřených dveří Ministerstva práce a sociálních věcí se uskuteční 28. září 2021 od 9:30 do 14:30 hodin.

Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky historické budovy. Budova MPSV je součástí Pražské památkové rezervace, která je zapsána na seznamu UNESCO. Prohlédnout si budou moci také výstavu fotografií Jindřicha Štreita s názvem RUKU V RUCE, Touha je zázrak, připravenou ve spolupráci s Ruka pro život o.p.s. 

Program Dne otevřených dveří bude obsahovat zhruba půlhodinové skupinové prohlídky budovy ministerstva a jejích reprezentativních prostor s výkladem, které budou probíhat každých dvacet minut.

Vstup na Den otevřených dveří MPSV je zdarma

Doporučujeme registraci předem s udáním konkrétního času. Neregistrovaní účastníci se kvůli omezené kapacitě nemusí na prohlídku dostat.

Registrační formulář ZDE.

V případě návštěvníků s pohybovým omezením je nutné tuto skutečnost nahlásit při registraci, aby bylo možné zajistit individuální režim prohlídky (celá trasa není bezbariérová).

Registrace je možná do neděle 26. 9. 2021 do 20:00 hod.

Datum: úterý 28. 9. 2021

Čas:   9:30 – 14:30 (prohlídky každých dvacet minut)

Místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

Informace  pro návštěvníky:

  • Vstup bude umožněn pouze hlavním vchodem budovy, následně bude každý návštěvník zaevidován na základě předložení platného průkazu totožnosti a podstoupí bezpečnostní kontrolu. 
  • Prohlídková trasa trvá zhruba 30 minut.
  • S ohledem na omezené parkovací možnosti i kapacity v okolí budovy MPSV doporučujeme návštěvníkům cestovat MHD.
  • Z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup do budovy osobám s velkými zavazadly a kočárky.

Upozornění na protiepidemická opatření:

Návštěvník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí splňovat alespoň jednu z podmínek mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku):

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Splnění podmínek bude kontrolováno, podstoupit test na místě nebude možné.

Zároveň je nutné dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít po celou dobu pobytu v budově správně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Poslední aktualizace: 23. 9. 2021