Databáze sociálních pracovníků (a pracovníků v sociálních službách)

Databáze sociálních pracovníků (a pracovníků v sociálních službách)

Mapa sociálních pracovníků

Prostřednictvím registrace do Databáze sociálních pracovníků se připojíte do tvorby Mapy, která sdružuje sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Registrace do aplikace Databáze je na dobrovolné bázi a umožňuje vytvoření sítě dostupných sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

V rámci registrace dostane široká veřejnost dostupnou Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (dále jen „Mapa“). Mapa zobrazuje seznam sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se nalézají ve Vašem okolí v určité službě, která je v rámci sociální práce poskytována. Tento prostor tedy umožňuje lépe vyhledávat dostupné služby pro potenciální klienty.

Dále lze Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách využít v rámci oborové spolupráce, neboť prostřednictvím seznamu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách můžete snadno, flexibilně a dostupně vytvořit spolupracující síť napříč celou Českou republikou. Lépe tak mohou vyhledat své kolegy ve stejné oblasti, kterým mohou poskytnout podpůrnou pomoc v rámci výkonu činnosti sociální práce.

Registrace do databáze, která je podmínkou pro zapojení se do Mapy má také přispět k ucelenému přehledu počtů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a tedy mapování dostupných služeb v daném regionu.

Přidanou hodnotou této aplikace je možnost podání žádosti o uznání odborné kvalifikace sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. V neposlední řadě můžete prostřednictvím webu MPSV vyvěsit inzerci na právě volné pozice sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Registrace není zpoplatněna. Svou registraci můžete kdykoliv smazat.

V případě dotazů prosím kontaktujte budmeprofi@mpsv.cz.

Poslední aktualizace: 30. 6. 2021

Menu