Další portály

Další portály

Česká správa sociálního zabezpečení

Portály MPSV

https://www.cssz.cz/

Finančně správní instituce mající na starost např. vyplácení důchodů a nemocenských dávek.

Zjistit více

Český Focal Point

Portály MPSV

http://www.ceskyfocalpoint.cz/

Focal Point (FOP) je kontaktní místem evropského informačního systému pro oblast BOZP a jeho činnost je proto koordinována Evropskou agenturou pro BOZP (EU-OSHA).

Zjistit více

Cizinci

Portály MPSV

https://www.cizinci.cz/

Komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Zjistit více

Evropský sociální fond ČR

Portály MPSV -...

https://www.esfcr.cz/

Finanční nástroj Evropské unie na podporu zaměstnanosti a prosazování hospodářské a sociální soudržnosti.

Zjistit více

JOBHUB

Portály MPSV

https://www.job-hub.cz/

Vše pro rozvoj vaší kariéry na jednom místě

Zjistit více

Národní soustava povolání

Portály MPSV - Volba...

https://www.nsp.cz/

Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Zjistit více

Otevřená data MPSV a ÚP

Portály MPSV

https://data.mpsv.cz/web/data

Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a ÚP.

Zjistit více

Státní úřad inspekce práce

Portály MPSV

http://www.suip.cz/

Informace o činnosti úřadu se zaměřením na prevenci negativních jevů (prac. úrazy, nemoce z povolání apod.) a snaha, o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

Zjistit více
Menu