Shrnutí přínosů transpoziční novely zákoníku práce pro rodiče a pečující osoby

  1. Výkon práce na dálku, který je rodiči a pečujícími zaměstnanci běžně užíván k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života, je nově blíže upraven, přičemž zákon nově počítá i s jednoduchou možností zaměstnavatele hradit náklady paušálem (dosud zaměstnanci nedostali zpravidla nic).
  2. Zaměstnanec, který pečuje o osobu závislou na jeho pomoci či dítě do 9 let věku, anebo těhotná zaměstnankyně si mohou podat písemnou žádost o výkon práce na dálku (homeworking), čemuž odpovídá povinnost zaměstnavatele její případné zamítnutí písemně odůvodnit (nejde tak o nárokovou žádost).
  3. Posiluje se právní jistota u rodičovské dovolené, což je ve společném zájmu zaměstnance a zaměstnavatele. Nově tak je zapotřebí žádat o rodičovskou dovolenou písemně a s uvedením předpokládané doby jejího trvání, a to alespoň 30 dnů předem, nebrání-li v tom zaměstnanci vážné důvody. Zákon nově zdůrazňuje, že žádost lze podávat i opakovaně, čímž se zdůrazňuje možnost flexibilního čerpání rodičovské dovolené.
  4. Zaměstnanec, jehož žádosti o kratší pracovní dobu bylo vyhověno, si může podat písemnou žádost o obnovení (a to i částečné) původního rozsahu týdenní pracovní doby, čemuž odpovídá povinnost zaměstnavatele její případné zamítnutí písemně odůvodnit (nejde tak o nárokovou žádost).
  5. Posilují se práva zaměstnanců pracujících na základě dohod, což je častá forma přivýdělku např. zaměstnanců na rodičovské dovolené, kteří tak nově mají právo na zvláštní příplatky, má jim být s určitým předstihem rozvržena pracovní doba, mohou žádat o zaměstnání v pracovním poměru, odůvodnění výpovědi a od 1. 1. 2024 mají též právo na dovolenou.