Shrnutí přínosů transpoziční novely pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

  1. Dohodář musí být seznámen s rozvrhem pracovní doby alespoň 3 dny předem, ledaže se dohodne se zaměstnavatelem na jiné době.
  2. Dohodáři musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávky v práci na jídlo a oddech (příp. přiměřená doba na oddech a jídlo).
  3. Dohodáři musí být stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru poskytnuto pracovní volno např. k ošetření u lékaře, účasti na svatbě, pohřbu, pouze s rozdílem, že mu náhrada odměny nepřísluší.
  4. Dohodář dostane příplatky a další kompenzace za svátek, za práci v sobotu a v neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí.
  5. Dohodář má být nejpozději do 7 dní od zahájení výkonu práce písemně informován zaměstnavatelem o důležitých skutečnostech týkajících se dané dohody (např. bližší označení sjednané práce, nepřetržité odpočinky, které mu musí být poskytnuty atd.).
  6. Dohodář má být rovněž informován o důležitých skutečnostech při jeho vyslání k výkonu práce do zahraničí.
  7. Dohodář, který u zaměstnavatele v posledních 12 měsících pracoval v rámci dohod po dobu alespoň 180 dní, si může podat žádost o zaměstnání v pracovním poměru, na kterou mu zaměstnavatel musí do 1 měsíce dát odůvodněnou písemnou odpověď (nejde tak o nárokovou žádost).
  8. Dohodář, který pečuje o osobu závislou na jeho pomoci či o dítě do 9 let věku, anebo těhotná zaměstnankyně, si může podat žádost o výkon práce na dálku (homeworking), čemuž odpovídá povinnost zaměstnavatele její případné zamítnutí písemně odůvodnit (nejde tak o nárokovou žádost).
  9. Dohodář může chtít za určitých podmínek po zaměstnavateli, aby mu písemně odůvodnil výpověď z dohody.
  10. Dohodáři mají nově od 1. 1. 2024 za stejných podmínek jako zaměstnanci v pracovním poměru právo na dovolenou.