Členové expertního týmu pro problematiku sociálně zdravotním péče

 • Mgr. Monika Válková, koordinátor expertního panelu, poradce ministra MPSV
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontocentra Praha, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
 • PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR (v zástupu PhDr. Filec Václav)
 • RNDr. Alena Palečková, senátorka, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
 • PaedDr. Jana Rybínová, poslankyně, členka Výboru pro zdravotnictví
 • Ing. Marie Korejzová, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro sociální věci a zaměstnanost
 • MUDr. Gríša Vodička, ředitel odboru, ústředí VZP
 • Mgr. Tomáš Roubal, analytik projektu Kulatý stůl, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Jiří Horecky, B. A. et B. A. (Hons), prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Mgr. Petr Hanuš, vedoucí oddělení Koncepce sociálních služeb, MPSV

Konzultační tým odborníků

 • Mgr. Petr Wija , Ph.D. MPSV
 • Karel Vyšehradský, poradce MPSV
 • PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Asociace pečovatelské služby
 • Mgr. Jan Lorman, ředitel Domu PORTUS
 • RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče