Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

roll up ilustrační foto

V rámci svých aktivit oceňuje Rada pravidelně osobnosti, organizace a dalším subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří.

Nominace na ocenění předkládají členky a členové Rady a vyhodnocuje je porota složená ze zástupců Rady a MPSV.

Cílem uvedené soutěže o Cenu Rady je:
  • Zvýšit povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí;
  • Motivovat seniory k aktivnímu stárnutí;
  • Ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu;
  • Na příkladech dobré praxe prezentovat, jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným;
  • Představit a ocenit nejlepší projekty popularizující problematiku stárnutí v České republice.

Poslední aktualizace: 6. 12. 2023