Část VIa: Ustanovení upravující elektronické zpracování dat

Článek 117
Zpracování dat

 1. Administrativní komise, na základě studií a návrhů Technické komise zmíněné v článku 117c Prováděcího nařízení, přizpůsobí datová rozhraní, jakož i způsoby spojení a postupy pro přenos dat nezbytných při provádění Nařízení a Prováděcího nařízení novým technikám zpracování dat,.
 2. Administrativní komise podnikne opatření nezbytná pro všeobecnou aplikaci přijatých vzorů, způsobů spojení a postupů, při respektování rozvoje nových technik při zpracovávání dat v každém členském státě.

Článek 117a
Telematické služby

 1. Členské státy budou postupně podporovat mezi institucemi využívání telematických služeb pro výměnu dat požadovaných pro aplikaci Nařízení a Prováděcího nařízení.

  Evropská komise poskytne svoji podporu činnostem společného zájmu jakmile členské státy zavedou telematické služby.
 2. Administrativní komise, na základě studií a návrhů Technické komise zmíněné v článku 117c Prováděcího nařízení, přijme společnou strukturu pravidel pro telematické služby, zejména k ochraně a používání vzorů.

Článek 117b
Zacházení s telematickými službami

 1. Každý členský stát bude zodpovědný za správu své vlastní části telematických služeb podle ustanovení Společenství o ochraně jednotlivců se zřetelem ke zpracovávání osobních dat.
 2. Administrativní komise zformuluje ustanovení pro zacházení se společnou částí telematických služeb.

Článek 117c
Technická komise pro zpracovávání dat

 1. Administrativní komise zřídí Technickou komisi, která předloží zprávy a zdůvodněný názor před tím, než budou přijata rozhodnutí v souladu s články 117, 117a a 117b. Způsob fungování a složení Technické komise určí Administrativní komise.
 2. Technická komise bude:
  1. společně shromažďovat příslušné technické dokumenty a podnikat studie a činnosti vyžadované pro účely této části;
  2. předkládat Administrativní komisi zprávy a zdůvodněné názory zmíněné v odstavci 1;
  3. zajišťovat všechny ostatní úkoly a studie ve věcech, kterými jí Administrativní komise pověří.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020