Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách - konference

25. 11. 2019

Doplňující informace k souboru: Dne 22. května 2019 proběhla odborná konference se zahraniční účastí s názvem Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Na konferenci zazněly příspěvky od spolupracujících organizací v ČR, v Německu, v Rakousku a na Slovensku. Všechny příspěvky seznámily účastníky konference se stávajícími systémy vzdělávání v sociálních službách v jednotlivých státech, o rozdělení pracovníků působících v sociálních službách a samozřejmě také zazněly příklady dobré praxe. Po tomto zajímavém srovnání zahraničních systémů zazněly souhrnné informace z výzkumných šetření, které byly v rámci projektu realizovány a první verze koncepčního návrhu nového pojetí vzdělávání pracovníků v sociálních službách v České republice.

V současné době probíhá příprava koncepčního návrhu v několika variantách.