BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 Informační materiály k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 Українською, дивіться нижче

Co dělat při pracovních úrazech (274.1 kB)

Co dělat při vzniku mimořádné události (225.44 kB)

Základní povinnosti zaměstnavatele (373.74 kB)

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích (238.93 kB)

Zemní práce  (301.11 kB)

Bourací práce (387.6 kB)

Práce ve výškách (266.03 kB)

Vertikální komunikace - práce na žebříku (382.94 kB)

Práce s chemickými látkami a chemickými směsmi (560.04 kB)

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi (166.12 kB)

Osobní ochranné pracovní prostředky (429.12 kB)

Praktické provádení školení (378.18 kB)

BEZPEČNOST PRÁCE V LESNICTVÍ (295.25 kB)

BEZPEČNOST PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ (326.76 kB)

 Інформаційні та навчальні матеріали з безпеки та охорони праці українська мова

Демонтажні роботи (1.03 MB)

Основні обов'язки роботодавця в області безпеки і охорони праці (1.1 MB)

Хімікати та хімічні суміші (169.66 kB)

Що робити у надзвичайній ситуації (697.03 kB)

Хімічні речовини та суміші (1.91 MB)

Засоби індивідуального захисту (236.52 kB)

Попередження нещасних випадків при роботі на висоті (2.62 MB)

Нещасний випадок на роботі що робити? (143.71 kB)

Практичне впровадження навчання з безпеки і охорони праці (БІОП) (2.79 MB)

Вертикальна комунікація - належна практика при роботі на драбинах (2.31 MB)

Земляні роботи попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій (819.44 kB)

БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (293.97 kB)

БЕЗПЕКА ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (321.37 kB)

Poslední aktualizace: 16. 3. 2023

Menu