Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Připravujeme pro Vás nový webový portál Českého Focal Pointu. Děkujeme za trpělivost.

Webová stránka českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví pří práci je součástí informační sítě BOZP Evropské unie (EU-OSHA, Bilbao, Španělsko) a je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR. Hlavním cílem evropské sítě FOP je podpořit výměnu informací v oblasti BOZP mezi jednotlivými členskými i kandidátskými zeměmi EU a distribuovat informace a materiály k BOZP vydávané EU-OSHA. Klíčovým úkolem této stránky je pomáhat uživatelům najít informace mezinárodního charakteru o BOZP v ČR i za hranicemi.

Databáze odborně způsobilých osob BOZP.

Poslední aktualizace: 9. 4. 2024