Berlín 22. – 24. 5. 2018

Zahraniční studijní cesta do Berlína proběhla ve dnech 22. – 24. 5. 2018. Této zahraniční studijní cesty se zúčastnili jak kmenoví zaměstnanci MPSV, tak devětačtyřicet zástupců z patnácti obcí zapojených do projektu MPSV „Systémová podpora sociální práce v obcích“. Účastnici si veškeré náklady hradili z vlastních projektů, účastnili se však společného programu organizovaného MPSV.
Po příjezdu do hotelu se účastníci ubytovali a program byl zahájen společnou večeří, kde byl prostor pro výměnu zkušeností a pro making connection.
Ve středu, 23. 5. 2018, byl ráno zahájen odborný program v hotelovém konferenčním sále. V přednáškovém bloku vystoupilo několik přednášejících, celý program byl simultánně tlumočen. Nejprve Mgr. Klára Holanová obecně představila projekt Systémová podpora sociální práce v obcích.
Poté vystoupila paní Caterina Gedatus a pan Tobias Bellinghausen, kteří představili Centrum pro osoby v bytové nouzi (Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot Berlin). Bezdomovectví je vnímáno rizikově s ohledem na veřejnou bezpečnost. Cílem tohoto zařízení je zajištění zlepšení nebo zabránění zhoršení situace klienta. Středisko dále funguje jako centrální informační místnost pro odbornou veřejnost a snaží se lobbovat za zlepšení situace osob bez domova. Podle názoru přednášejících patří sociální práce v Německu mezi nejhůře placené akademické povolání, někteří sociální pracovníci tak začínají mít potíže s bydlením, neboť to je v Berlíně velmi nákladné. Pokoj o výměře 10-12 m2 stojí v průměru 450 €.
Dále vystoupil pan Andreas Germershausen, komisař pro migraci a integraci, který hovořil o integraci migrantů v Berlíně a o historii migrace v tomto městě. V Berlíně žije 3,7 milionů obyvatel, z toho 1,2 milionu má migrační původ. Tím jsou myšleny osoby, které se nenarodily v Německu nebo přišly po roce 1949, či se jejich rodiče nenarodili v Německu. Počet žádostí o azyl stoupal od roku 2013, přičemž vrchol byl v letech 2015 a 2016, poté nastal pokles, a to vlivem mezinárodních dohod. Největší počet migrantů přichází z oblasti Turecka, Polska a nejvíce žádosti o azyl je evidováno od obyvatel ze Sýrie, Afgánistánu a Iráku.
Účastníci byli dále seznámeni s Willkomen centrem, které slouží nově příchozím přistěhovalcům a zaměřuje se na obecné a právní poradenství osobám bez statusu, pomoc při komunikaci s úřady a vyplňování potřebných formulářů, orientaci na pracovním trhu, vzdělání a akceptování kvalifikací. V Berlíně je široká nabídka jazykových kurzů, kterých se účastní žadatelé o azyl, je o ně velký zájem. Jisté obtíže se začleňováním mají ženy, které mají malé děti a jsou s nimi doma. Děti se úspěšně daří integrovat do německých škol, k začleňování dětí uprchlíků převládá pozitivní postoj.
Na toto téma navázala paní Stephanie Reisinger ze Státního uprchlického úřadu, která hovořila o různých typech uprchlických zařízení a o úkolech těchto organizací, popsala postup přijímání žadatele o azyl. Při registračním procesu žadatele o azyl probíhá spolupráce s policií a charitou. Žadatel nejprve projde lékařskou prohlídkou, jejíž součástí je mj. rentgen a očkování TBC. Následně jsou kontrolovány dokumenty, prokázána totožnost, jsou pořízeny otisky prstů a biometrická fotografie. V této fázi dochází k počátečnímu kontaktu se zranitelnými osobami (LGBTIQ, těhotné ženy, mentálně stresované osoby či matky s malými dětmi) se sociální službou a jsou poskytnuty sociální dávky na dobu jednoho měsíce.
Žadatelé jsou ubytováni v ubytovně s plnou penzí, nemohou si tedy sami vařit. Délka pobytu je omezena na šest měsíců. Žadatelům je vystavena elektronická zdravotní karta pro potřeby zdravotních pomůcek, Berlin Pass na MHD a obdrží kapesné ve výši 79-135 €/měsíc. Po 3 týdnech až 6 měsících jsou přemístěni do společného ubytování, kde si mohou sami vařit a mají větší soukromí. Žadatelé mohou využít poradenství pro zranitelné osoby, je jim rovněž poskytováno speciální ubytování. Měsíčně přijde v roce 2018 do kontaktu s uprchlickým úřadem přibližně 600-700 žadatelů o azyl. 20 000 běženců pobírá dávky a čeká na vydání rozhodnutí o udělení/neudělení azylu. Celkem žije v ubytovacích zařízeních 25 000 osob (čekající na azyl + ti, kteří nemohou sehnat ubytování).
Dále proběhla návštěva zařízení Modular Refugee Buildings, Berlin-Hellersdorfm, jedná se o ubytovací zařízení pro uprchlíky. Účastníci tak měli příležitost udělat si konkrétní představu o tom, jak se pracuje s touto cílovou skupinou. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, aby jejich přítomnost co nejméně rušila obyvatele tohoto zařízení a jeho celkový chod.
Zařízení je určeno pro 450 obyvatel, k 18. 5. 2018 zde bydlelo 389 obyvatel, jedná se o příslušníky 34 národů. Nejpočetnější skupinou jsou cizinci z Afganistánu (130) a Sýrie (87). Na každém patře bylo několik dvoulůžkových pokojů, společná kuchyně a 2 sociální zařízení. Rodiny s více členy mají vícepokojové byty. Kromě ubytovacích jednotek mají obyvatelé k dispozici místnost pro ženy, učebny, hernu a další místnosti. Rodiče mají možnost využít hlídání dětí po dobu, kdy se učí německý jazyk či si zařizují jiné záležitosti. V určité hodiny je v budově k dispozici lékař a porodní asistentka.
Zařízení je oploceno. Původně se proti stavbě zařízení v oblasti vzedmula vlna nevole. Před samotnou výstavbou musel tým pracovníků začít pracovat s místními obyvateli čtvrti a tlumit obavy z neznámého, průběžně pracují s celou komunitou, řeší stížnosti, zvou sousedy na návštěvu zařízení. Pracovníci se také každý týden setkávají s policií. Žádné výtržnictví nebo násilnosti nebyly zaznamenány.

Níže naleznete prezentace poskytnuté ke zveřejnění německými kolegy, kterým moc děkujeme za velice příjemně strávený čas, inspiraci pro další práci a navázaní spolupráce.

Poslední aktualizace: 18. 12. 2020