Asociace průvodců v problematice rizikového chování

V Olomouci 10. dubna 2006 založili průvodci dobou praxí svou Asociaci s názvem Asociace průvodců v problematice rizikového chování (APPRCH). Základním cílem této Asociace je ochrana práv uživatele sociální služby a služeb v obecném zájmu, s přihlédnutím k dodržování lidských práv a zvyšování úrovně kvality těchto služeb.

Bližší informace o činnosti Asociace naleznete na webových stránkách www.restrikce.cz.

Členové Asociace průvodců v problematice rizikového chování
Jméno Telefon Elektronická adresa Poznámka
Kateřina Balická 739414418 katka.balicka@seznam.cz
PhDr. Marie Bartošková 774369100 reditelka@uspkrizanov.cz
Mgr. Jitka Beránková 606618955 jitka.berankova@unet.cz členka Rady APPRCH
Mgr. Radmila Dortová 603730955 dortovaradmila@seznam.cz
Mgr. Pavel Drexler 605119679 uspklic.vychova@tiscali.cz člen Rady APPRCH
Bc. Petr Haška 605172833 haska@domovmysliborice.cz
Alena Chludilová 724579385 alena.chludilova@seznam.cz
Mgr. Hynek Jůn 777288476 jun@apla.cz
Jaroslava Jůzová 777555551 sanatorium@alzheimercentrum.cz
Dis. Světla Kasperová 604362882 svetlakasperova@seznam.cz
PhDr. Vladimíra Loukotová 608073177 vladimiral@seznam.cz
Pavel Matula 606694244 matulapavel@seznam.cz
Mgr. Luboš Milichovský 602554445 usp.lidman@tiscali.cz
Mgr. Antonín Němec 732718425 reditel@uspskalicka.cz
Mgr. Petr Olchawski 604135666 usp.jindrichov@quick.cz
Mgr. Eva Pogodová 724355109 pogodova@seznam.cz předsedkyně APPRCH
Mgr. Martin Polenský 606501983 polen@sky.cz místopředseda APPRCH
Mgr. Alena Ryplová 608856859 alena.ryplova@centrum.cz
DiS. Dana Řeháková 721815155 danare@seznam.cz
Ing. Jaroslava Slivoňová 737731751 ingslivonova@atlas.cz
Bc. Marie Smutná 603760671 mariesmutna@seznam.cz
Bc. Jan Straka 728758964 jan.straka@seznam.cz místopředseda APPRCH
Lenka Šimková 739001584 simkova@isz.cz členka Rady APPRCH
Jiří Šmahlík 731570815 jirik.smahlik@centrum.cz
Iveta Šůstková 777614181 siveta@volny.cz členka Rady APPRCH
Bc. Dana Šnebergerová 605768183 snebergerova.uspmir@tiscali.cz
PhDr. Květuše Šoupalová 732930818 dpdfoltynova@volny.cz členka Revizní komise APPRCH
Mgr. Soňa Vávrová 728665202 kopretina@ouss-uh.cz členka Revizní komise APPRCH
MUDr. Tamara Tošnerová 267163154 tosner@fnkv.cz