Archiv

„MAS Reform Experience“: doba realizace: 2017, cíl: seznámení se zkušenostmi s organizací a reformami Lékařské posudkové služby v zahraničí

„International trends in health status assessment“: doba realizace: 2018, cíl: seznámení s mezinárodní trendy v posuzování zdravotního stavu, konkrétně s využitím Mezinárodní klasifikace funkčních schopností při posuzování zdravotního stavu klientů, a možnostmi sebehodnocení klientů prostřednictvím moderních IT technologií.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020