Archiv (výstupy a činnost II. Bezděkovy komise)

Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí („PES“)

Poradní expertní sbor vznikl v lednu 2010 jako společná iniciativa ministra financí Eduarda Janoty a ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky. Jeho cílem je navázat na činnost tzv. Bezděkovy komise z let 2004 - 2005 v oblasti reformy důchodového systému v ČR, analyzovat současný stav důchodové problematiky v širším kontextu a doporučit možné cesty v reformě důchodového systému pro budoucí vládu. Současně PES může poskytovat ministrům financí a práce a sociálních věcí expertní názory v ekonomických oblastech.

PES je ryze odborná platforma. Jeho členy jsou (abecedně):

  • Vladimír Bezděk
  • Jiří Fialka
  • Michal Frankl
  • Marta Gellová
  • Klára Hájková
  • Jiří Hoidekr
  • Pavel Kohout
  • Jiří Král
  • Jiří Rusnok
  • Vít Samek

Členové pracují bez nároku na odměnu. Členové nereprezentují své zaměstnavatele, jsou jmenováni pro svoje odborné schopnosti.

Činnost PES je omezena funkčním obdobím stávající vlády, nejdéle do konce června 2010. Činnost a výstupy PES budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MF a MPSV.