Analýzy a výzkumy

V rámci přípravy Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 a návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení vzniklo množství analytických a výzkumných materiálů. Na jejich tvorbě ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracovalo například s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Technologickou agenturou ČR, Fakultou architektury ČVUT či s Akademií věd ČR.