Školicí akce „Specifika v komunikaci s cílovou skupinou“

Vzhledem k událostem letošního jara jsme nemohli realizovat plánovanou pilotáž vybraného tématu k návrhu kvalifikačního vzdělávání. Tato pilotáž je koncipována jako jeden vyučovací den z nově navrhovaného „specializačního kvalifikačního kurzu“ na téma „Specifika komunikace s cílovou skupinou“. Pilotáž bude mít formu školicí akce určené pouze pro pracovníky a pracovnice v sociálních službách a proběhne v Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni. V každém městě plánujeme čtyři školicí akce k navrhovaným modulům a téma budou přednášet významní lektoři aktivně působící v sociální sféře.

Modul 1 – práce se seniory a lidmi s demencí

Modul 2 – práce s lidmi s tělesným a smyslovým postižením a s lidmi s duševním onemocněním

Modul 3 – práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením či PAS

Modul 4 – práce s dospělými/dětmi v krizi, práce s rodinou a dětmi v nepříznivé sociální situaci

Školicí akce je bezplatná a splňuje podmínky podle § 111, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., jde tedy o zákonnou formu dalšího vzdělávání PSS v rozsahu 8 hodin. Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti na školicí akci.

Nové běhy pilotáže proběhnou v termínech:

15. září OSTRAVA modul 2
16. září OSTRAVA modul 1
22. září PLZEŇ modul 1
23. září PLZEŇ modul 2
 
6. října OSTRAVA modul 3
7. října OSTRAVA modul 4
13. října / ZRUŠENO PLZEŇ modul 4
14. října / ZRUŠENO PLZEŇ modul 3
19. října / ZRUŠENO PRAHA modul 4
26. října / ZRUŠENO PRAHA modul 1
 
3. listopadu / ZRUŠENO BRNO modul 2
4. listopadu / ZRUŠENO BRNO modul 1
9. listopadu / ZRUŠENO PRAHA modul 2
11. listopadu / ZRUŠENO PRAHA modul 3

V případě zájmu o naši školicí akci prosím kontaktujte Jitku Gottliebovou, - jitka.gottliebova1@mpsv.cz , nebo Davida Hrona - david.hron1@mpsv.cz

Místo pilotáže jsme se na jaře soustředili na koncepční části projektu. Ve spolupráci s externími spolupracovníky a spolupracovnicemi jsme zpracovali kompletní podobu všech čtyř modulů Specializačního kvalifikačního kurzu. Na každém modulu pracovali dva až tři lidé z praxe a přes léto ještě každý modul zkontroluje nezávislý odborník/odbornice na dané téma.

Rovněž pracujeme na materiálech, které pomohou široké veřejnosti lépe porozumět povolání pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Například dokument, v němž seznamujeme čtenáře s prací pracovníků a pracovnic v sociálních službách pomocí činností a příkladů z praxe, další dokumenty budou pro potřeby Úřadu práce, s nímž jsme navázali spolupráci a v neposlední řadě pracujeme na metodikách pro MPSV.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021