Aktuality

Adresář organizací, které distribuují potravinovou a materiální pomoc

Adresáře partnerských a subpartnerských organizací, které v rámci projektu MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ distribuují pomoc.

V této sekci Vám budeme přinášet čerstvé informace týkající se průběhu poskytování pomoci z FEAD, aktuálních výzev, seminářů, konferencí nebo změn v operačním programu.

Obecně o OP PMP

13. prezenční jednání Pracovní skupiny OP PMP

Dne 17. 12. 2019 se uskutečnilo 13. prezenční jednání Pracovní skupiny OP PMP. Dokumenty z jednání naleznete zde:

 

12. prezenční jednání Pracovní skupiny OP PMP

Dne 18. 12. 2018 se uskutečnilo 12. prezenční jednání Pracovní skupiny OP PMP. Dokumenty z jednání naleznete zde.

Navýšení alokace 4. výzvy v SC I - „Obědy do škol“

ŘO OP PMP oznamuje, že došlo ke změně výzvy pro předkládání projektů OP PMP, Specifický cíl 1 („Obědy do škol“). Změna spočívá v navýšení objemu prostředků výzvy z 50 mil. Kč. na 65 mil. Kč v souvislosti s vyšším zájmem žadatelů o prostředky OP PMP v dané výzvě.

Na začátku března 2018 byla vyhlášena 4. výzva „Obědy do škol“. Žádost o podporu podalo celkem 9 krajů – Liberecký, Karlovarský, Královehradecký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Plzeňský, Kraj Vysočina a hlavní město Praha. Dle odhadů je celkem 11 323 dětí, pro které by pomoc ve formě oběda ve škole byla velmi přínosná.

Specifický cíl II potravinové deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi a Specifický cíl III - a materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Potravinová a materiální pomoc pro nejchudší občany ČR pokračuje

MPSV na základě zkušeností s distribucí potravinové a materiální pomoci nejchudším občanům realizuje návazný komplexní projekt.

Předmětem pomoci jsou potraviny jako těstoviny, čočka, cukr, těstoviny, konzervy, základní hygienické potřeby jako mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek, dětské plenky. Na základě dosavadních zkušeností je sortiment pomoci širší, například rodiny s dětmi dostanou kojeneckou výživu, dětské příkrmy a trvanlivé mléko. Nově je k dispozici toaletní papír, čisticí prostředky a hygienické potřeby pro ženy; nejnutnější ošacení jako ponožky, čepice, rukavice a vybrané domácí potřeby jako nádobí, prostředky na úklid, ručníky a utěrky. Velmi důležitou součástí distribuce všech druhů potravinové a materiální pomoci jsou doprovodné aktivity jako dluhové poradenství, pracovněprávní poradenství, asistence při navázání kontaktu s úřadem práce a sociálními službami.

Díky projektu se během 24 měsíců, od října 2016 do září 2018, pomoc dostane k 60 tisícům nejpotřebnějším za celkových 238 milionů Kč.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení svých problémů. Tedy k řešení příčin své obtížné životní situace a hmotného nedostatku zapříčiněného nezaměstnaností, nízkým vzděláním a právním povědomím, rodinnými a vztahovými problémy, vysokým zadlužením, obtížnou orientací po návratu z ústavní výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, psychickými nemocemi, závislostmi, neplacením alimentů a často kombinací uvedených příčin, které v důsledku znamenají chudobu.

Pomoc se k těm, kteří ji potřebují, dostane prostřednictvím partnerů projektu: Charitě ČR, Diakonii Církve bratrské, Diakonii České církve evangelické - Střediska křesťanské pomoci, v Praze, Městu Jindřichův Hradec, NADĚJI, Potravinové bance Hradec Králové, Potravinové bance Jihočeského kraje, Potravinové bance Karlovarského kraje, Potravinové bance Pardubice, Potravinové bance Plzeň, Potravinové bance Praha, Potravinové bance ve Zlínském kraji, Potravinové bance v Olomouckém kraji, Potravinové bance v Ostravě, Potravinové bance v Ústeckém kraji, Potravinové bance Vysočina, Slezské Diakonii. Počet partnerů se oproti předcházejícímu projektu zvýšil z 5 na 17 a potřebná pomoc je dostupnější.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II., registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/15_001/0000008 je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

MPSV spolupracuje s Women for Women, o.p.s.
 

Poslední aktualizace: 2. 9. 2020