Akreditační komise

Ministerstvo dle § 117b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů zřizuje Akreditační komisi k posouzení žádosti o udělení akreditace a k posouzení návrhu na odejmutí akreditace. Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

Akreditační komise na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje k žádosti stanovisko, které předloží ministerstvu.

Zasedání Akreditační komise se konají minimálně 6x ročně.

Seznam členů Akreditační komise a termíny zasedání Akreditační komise jsou zveřejněny v AKRIS.

Poslední aktualizace: 14. 8. 2020