Akreditace

Ministerstvo rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů pro účely zajištění vzdělávacích kurzů jak kvalifikačních, tak kurzů následného vzdělávání pro okruh pracovníků vykonávajících odborné činnosti v sociální oblasti (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb a osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči).

Náplní činnosti akreditační komise je zejména:

  • příjem a hodnocení žádostí o akreditaci,
  • vydávání rozhodnutí o akreditaci,
  • kontrola činnosti vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů,
  • správní řízení o odejmutí akreditace vzdělávacího programu v případě, že nesplňuje podmínky, za nichž byla akreditace udělena.

Komise se řídí platnými právními předpisy, zejména:

  • § 117a následující zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Informace a dokumenty související s činností akreditační komise nebo z ní přímo vyplývající (včetně seznamů akreditovaných vzdělávacích programů) naleznete v nabídce vlevo.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
datová schránka: sc9aavg

Jana Janíková
e-mail:jana.janikova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 16. 6. 2020