Akreditace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán rozhoduje podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o akreditaci vzdělávacích programů pro účely zajištění kvalifikačních kurzů podle § 116 odst. 5 a dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku.

Ministerstvo zajišťuje:

  • příjem a hodnocení žádostí o akreditaci,
  • vydávání rozhodnutí o akreditaci,
  • kontrolu činnosti vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů,
  • správní řízení o odejmutí akreditace vzdělávacího programu v případě, že vzdělávací instituce nesplňuje podmínky, za nichž byla akreditace vzdělávacímu programu udělena.

Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán Akreditační komisi k posouzení žádosti o udělení akreditace a k posouzení návrhu na odejmutí akreditace. Akreditační komise na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje k žádosti o akreditaci stanovisko, které předloží ministerstvu.

V roce 2017 byla spuštěna aplikace AKRIS pro podávání žádostí o udělení akreditace a žádosti o rozšíření lektorského týmu. Aktuální informace z agendy akreditací najdete v aktualitách a v dokumentech ke stažení v aplikaci AKRIS.

K vyřizování dotazů týkajících se akreditačního řízení a aplikace AKRIS slouží HelpDesk AKRIS.

Kontakty – HelpDesk AKRIS

Pavel Matouš
telefon: 770 120 485 dostupný od 9:00 do 14:30
e-mail: help.akris@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 20. 8. 2020