Akreditace

Vážení vzdělavatelé, práce na odstranění problému fungování IS AKRIS nadále pokračují a ovlivní termín realizace 96.kola řízení. Podrobnější informace najdete na stránce Informace k výpadku IS AKRIS (mpsv.cz). Omlouváme se za vzniklé problémy a děkujeme za pochopení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán rozhoduje podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o akreditaci vzdělávacích programů.

Tyto programy se člení na:

  • kvalifikační kurz, který slouží pro získání odborné způsobilosti pro regulované povolání „pracovník v sociálních službách“ (upravuje § 116 odst. 5 zákona o sociálních službách),
  • vzdělávací programy pro účely dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávání vedoucích pracovníků a pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Tuto oblast upravuje § 111, § 115 odst. 1 a § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách

Ministerstvo zajišťuje:

  • příjem a hodnocení žádostí o akreditaci,
  • vydávání rozhodnutí o akreditaci,
  • kontrolu činnosti vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů,
  • zveřejnění seznamu akreditovaných vzdělávacích programů v Katalogu akreditovaných vzdělávacích programů
  • správní řízení o odejmutí akreditace vzdělávacího programu v případě, že vzdělávací instituce nesplňuje podmínky, za nichž byla akreditace vzdělávacímu programu udělena.

Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán Akreditační komisi k posouzení žádosti o udělení akreditace a k posouzení návrhu na odejmutí akreditace. Akreditační komise na základě posouzení skutečností uvedených v žádosti o akreditaci zpracuje k žádosti o akreditaci stanovisko, které předloží ministerstvu.

V roce 2017 byla spuštěna aplikace AKRIS pro podávání žádostí o udělení akreditace a žádosti o rozšíření lektorského týmu. Zde naleznete mimo jiné též aktuální informace z agendy akreditací v Aktualitách a v záložce Dokumenty ke stažení

K vyřizování dotazů týkajících se akreditačního řízení a aplikace AKRIS slouží HelpDesk AKRIS.

Kontakty – HelpDesk AKRIS

telefon: 770 120 485 dostupný od 9:00 do 14:30
e-mail: help.akris@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024