Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025

Vláda České republiky schválila dne 29.listopadu 2023 Usnesením č. 920 materiál Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023 2025, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Česká společnost stárne a je nutné, abychom se na tuto skutečnost připravili. Připravit by se měla nejen společnost ve svých politikách, ale také každý z nás. I jednotlivec může aktivně přispívat a participovat na rozvoji politiky stárnutí s jasným odkazem pro budoucí generace.

Akční plán se opírá o principy udržitelného rozvoje společnosti, mezigenerační soudržnost, klade důraz na spolupráci všech aktérů a aktivní přístup k životu a zapojování se do společnosti.

Akční plán odráží současné trendy na trhu práce, včetně rychle se měnících požadavků na dovednosti, s cílem zlepšit přístup na trh práce, zvyšování kvalifikace, zajištění důstojné mzdy, poskytnutí přiměřené ochrany a péče, podporuje aktivní stárnutí a zdravý životní styl.

Globální cíle politiky přípravy na stárnutí jsou spolupráce státu se všemi aktéry jako základ odolné společnosti, aktivní osobní přístup ke stárnutí, důstojné stáří a kvalita života.

Hlavními cíli akčního plánu jsou-zajistit institucionální podporu přípravy na stárnutí, podporovat aktivní a zdravé stárnutí, podporovat zaměstnanost a adaptabilitu na trh práce, podporovat bezpečný život starších osob, podporovat důstojné zajištění ve stáří.

Poslední aktualizace: 3. 1. 2024