8. 10. 2019, Hradec Králové

Tématické měsíční setkání se uskuteční dne 8. 11. 2019 v Hradci Králové v budově ÚP ČR.

Program:

  1. Aktuální informace ze systémového projektu MPSV a agendy MPSV
  2. Spolupráce sociálních pracovníků obcí a Úřadu práce ČR
  3. Doporučený postup č. 3/2019 (Řešení krizových situací osob s poruchou autistického spektra)
  4. Případy hodné zvláštního zřetele a spolupráce s obcí
  5. Diskuse

V nabídce vlevo naleznete pozvánku s přihlašovacím formulářem. Těšíme se na setkání s Vámi!