2. kolo

MPSV vyhlašuje 2. kolo dotačního řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2014 lze ve 2. kole podávat nejpozději do 31. května 2014 (rozhodující je datum poštovního razítka). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

Podmínky pro poskytnutí dotace ve 2. kole jsou zcela totožné s podmínkami stanovenými pro 1. kolo dotačního řízení pro rok 2014. O poskytnutí dotace si tak mohou, za splnění ostatních podmínek, požádat subjekty, které byly ke dni 30. září 2013 registrovány jako občanská sdružení.

Dne 6. srpna 2014 zasedala Výběrová komise pro dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014. Na základě doporučení této komise a získaného bodového ohodnocení rozhodla paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky 2. kola dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014“ (243.16 kB).

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 221 922 834.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021