2022

  • Sdělení č. 104/2022 Sb. (237,08 kB),
    • o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
  • Sdělení č. 494/2021 Sb. (205,76 kB),
    • o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2021 pro účely zákoníku práce
  • Sdělení č. 495/2021 Sb. (215,1 kB),
    • o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti