1. kolo

Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2012 lze podávat nejpozději do 12. září 2011 (rozhodující je datum poštovního razítka). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování.