1. kolo

MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2013“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2013 lze podávat nejpozději do 14. září 2012 (rozhodující je datum poštovního razítka). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Klára Vítková Rulíková - e-mail: klara.vitkova@mpsv.cz, tel.: 22192 4051.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021