1. kolo

MPSV vyhlašuje pro občanská sdružení dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014.

Podmínky a způsob poskytování dotací z tohoto programu jsou stanoveny Příkazem ministra č. 7/2011. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2014 bylo možno podávat nejpozději do 30. září 2013.

Dne 17. 12. 2013 zasedala Výběrová komise pro dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014. Na základě doporučení této komise a získaného bodového ohodnocení rozhodl pan ministr o udělení dotace takto:

Výsledky dotačního řízení (244.04 kB) „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2014“.

Konkrétní výše poskytnuté dotace bude jednotlivým subjektům oznámena až v písemném rozhodnutí vydaném po vyčlenění objemu účelových finančních prostředků na tento dotační titul v rámci rozpočtové kapitoly 313 – MPSV pro rok 2014.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021